Buick-klubben er en landsdekkende klubb som ble etablert i 1992, og har også med noen medlemmer i de andre nordiske landene og enkelte i USA. Hovedtyngden av medlemsmassen holder til på Østlandet. 

Buick har lenge vært populært å bruktimportere på "30-års regelen", men som nybil hadde den sin storhetstid i Norge før 2. verdenskrig. Fortsatt finnes det ganske sikkert mange 1920 og 30-tallere i urestaurert stand rundt om på låver og i garasjer.

Helt fra starten i 1903 har Buick hatt toppventilert motor, noe som ga den overlegenhet i hastighetsløp i pionertida. Louis Chevrolet var en av Buick`s fabrikkførere. Buick fikk renomè som pene og pålitelige biler, med sterk motor og gode bremser.

I Norge bekrefter det store antallet Geiranger-Buicker samt hotellvogner og drosjer av merket Buick dette. Rekkeåtteren som ble benyttet fra 1931 helt fram til 1953 var kjent for sin rolige og stille gange. Etter krigen ga Buick-grillen opphavet til navnet "Dollar-glis". Det er mange gode grunner til å satse på en Buick . 

En av fordelene med å være tilknyttet en merkeklubb som Buickklubben er å dra nytte av det biltekniske nettverket. Vi har en sammensetning av medlemmer som har bygget seg opp en enorm kompetanse på historie, teknikk, kontakter rundt deleleveranser og pålitelige underleverandører.