Velkommen til nye web-sider

Publisert av Even Colban den 10.11.20. Oppdatert 02.12.20.

Vi har jobbet med å få flyttet web-sidene våre over til Styreweb en periode. Mye gammel historikk rundt kontaktpersoner osv har bidratt til at dette har vært en litt tung prosess. Vi har nok en litt kjedeligere design, nå siden vi er litt låst av mulighetene som ligger her. Men vi har en plattform som blir oppdatert og vedlikeholdt.  Styreweb har nå lansert et intranet, som gjør at vi kan ha en lukket del for våre medlemmer. Dette vil gi oss nye muligheter.  Følg med på sidene våre fremover.