Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Even Colban den 20.02.21. Oppdatert 22.02.21.
Oslo er fortsatt lukket ned som en følge av en svært usikker smittesituasjon. Som en følge av det er det ikke mulig å avholde årsmøte pr. nå. Vi håper med en økende andel av vaksinerte i samfunnet at det igjen blir mulig å avholde årsmøtet i løper av sommeren/tidlig høst. Vi har et styre som holder klubben i drift, og en aktiv redaktør og redaksjonskomite.