Kontaktpersoner for BCN

 

Tillitsvalgte

Formann: Even Colban 22 21 23 50/ 908 44 155
Nestformann: Stein Riisnæs  901 39 244 , Også teknisk kontakt opp til 1950

Styremedlem

Christian Prieur 975 33 117
Styremedlem: Bjørn Villy Sannes  908 57 215, LMK Kontakt
Styremedlem: Lars Erik Bakke  988 08 077    Tekninsk kontakt fra 1960
Styremedlem  Per Teigen 408 47 703  Teknisk kontakt 1950-1960
     

 

Forsikringskontakter

Jon Braaten - Minnesund   63 96 83 83
Vidar Ekeberg - Fredrikstad 69 31 71 40
   
   

 

Nyttige mailadresser:

Trekk sammen bokstavene.

 

S t y r e t @ b u i c k c l u b .  n o

F o r m a n n @ b u i c k c l u b . n o

R o a d m a s t e r @ b u i c k c l u b . n o

 Ved problemer når det gjelder passord og pålogging kontakt Even Colban ( e v e n c h r @ o n l i n e. n o)

 

 

Postboksadresse, kontonummer med mer ligger under Klubben og medlemskap, kontonummer og adresse

 

Bankkontonummeret er 7878 05 43530

Bjørn H. Hanto 21.03.2010